Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2024

Toetuse täpsed tingimused ja taotlusvooru avamise aeg avaldatakse pärast toetuse aluseks oleva määruse jõustumist. Hetkel on määrus kooskõlastamisel ja ei ole veel kinnitatud.

Eesmärk

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitab Kredex omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on väikeelamute terviklik rekonstrueerimine, energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.
Täpsem info kodulehel
https://www.kredex.ee/et/majaduueks

Tags